Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2012

maysha
2975 19f4
Reposted from3kasiula3 3kasiula3 viaMigotliwa Migotliwa
maysha
9885 fb83 500
Reposted fromdamee damee viaMigotliwa Migotliwa
maysha
6229 3b77
Reposted fromverdantforce verdantforce viaMigotliwa Migotliwa
maysha
1108 0978
Reposted fromgladdn gladdn viaMigotliwa Migotliwa
maysha

- Jesteś zakochany? 
- Zakochany to ja byłem tydzień po tym, jak ją zobaczyłem. Teraz... teraz uzależnienie od papierosów, alkoholu i narkotyków na raz jest mało porównywalne z tym, co czuję. Teraz szaleję, kiedy nie widzę jej pół dnia, nie mogę jeść, kiedy ona nie ma apetytu i nie mogę spać, kiedy jest w nocy poza domem. Ożeszkurdę, czy Ty też odnosisz wrażenie, że ją kocham? 
- Co mógłbyś zrobić dla kobiety z miłości? 
- Zapytaj ją o najgłupszą, najtrudniejszą do zdobycia i najbardziej nierealną rzecz, jaką kiedykolwiek sobie wymarzyła, powiedz mi jaka to rzecz, a ja na drugi dzień położę Ci ją na biurku.”

Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaMigotliwa Migotliwa
maysha
3774 b668
Reposted fromNeutrum Neutrum viaMigotliwa Migotliwa
maysha
maysha
5643 bea8 500
maysha
1415 a6cb
Reposted fromverdantforce verdantforce viaMigotliwa Migotliwa
maysha
How to: Google
Reposted fromvolldost volldost viaMigotliwa Migotliwa
maysha
5667 9ac4
maysha
5504 32e0 500
LIKE A BOSS
maysha
maysha
maysha
via 28k
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
maysha
5656 593d
Reposted frommiserere miserere viaMigotliwa Migotliwa
maysha
7396 f529
Reposted fromverdantforce verdantforce viaMigotliwa Migotliwa
maysha
9315 3a5e
Reposted fromkanadinol kanadinol viaMigotliwa Migotliwa
maysha
maysha
7918 4e9f 500
Always ;)
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl